Cần đi từ cái cơ bản đến nâng cao. Nghĩa là, chúng ta cần lựa chọn những cuộc đi tiên và đi hậu chúng ta thích rồi chúng ta tìm các tài liệu nghiên cứu trận đó. Ví dụ: Đi tiên chọn Pháo đầu (trung pháo) thì chúng ta cần nghiên cứu những thế trận cơ bản về Pháo đầu đối Bình phong mã, Pháo đầu đối Phản cung mã. Pháo đầu đối Đơn đề Mã, Pháo đầu đối Thuận pháo v. v. . .

Chúng ta cần nắm những trận hình cơ bản của những trận đồ đó. Đối với những bạn mới tập chơi hay công lực còn yếu thì các bạn đừng nên đi sâu vào cuộc nào mà các bạn chỉ cần biết phân biệt được thế trận. Từ từ các bạn nắm được những diễn biến của thế trận thông qua quá trình cọ xát và thi đấu cũng như nguồn tài liệu phục vụ cho thế trận đó.

Chúng ta cũng cần nắm vững một nguyên tắc cốt lõi trong khai cuộc là XUẤT ĐỘNG NHANH CÁC QUÂN CHỦ LỰC VÀ CỐ GẮNG TẠO RA MỘT TRẬN HÌNH THÔNG THOÁNG, khi gặp một cuộc nào chúng ta chưa nghiên cứu thì chúng ta phải nhớ đến nguyên tắc trên. Không dùng một quân đi nhiều nước mà quên xuất động các quân chủ lực. Không để cho các quân co cụm lại với nhau. Cố gắng dàn trải quân đều ở 2 cánh.

Dần dần, khi chúng ta đã quen với nhiều hình thế khai cuộc thì chúng bắt đầu chuyển sang giai đoạn nâng cao. Nghĩa là. chúng ta đi sâu vào những biến mà chúng ta thích. Dùng các công cụ bổ trợ như tài liệu, soft, các ván đấu của các cao thủ . . . nhằm mục đích nắm vững một vài phương án trong khai cuộc.

Khái niệm bố cục phi đao xuất hiện khi chúng ta đã chắc chắn nắm được một phương án nào đó và chúng đi một nước cờ khác thường lệ (gọi là đòn phi đao) và với nước cờ này, chúng ta chắc chắn rằng đối thủ sẽ bị bất ngờ và để có được đòn phi đao đòi hỏi chúng ta đầu tư sâu nhằm tìm ra những cái mới.